Életszomj - 1. kötet

Impresszum

Sorsom
Napkelte
Az Ég és a Föld rejtjelei
Előhang
Az életet ki menti meg?
Emberek
Gyöngykagyló
Átlényegülés
Intuíció
Életszomj
Esőhálók
Útszéli kút
Egy vén kovács balladája
A kút és a vándor
Egy kis esőillatú szél
Kopog az eső
Esőcseppek
Eső
Éneklő zivatarok
Az életet ki menti meg?
Asszonyszemek hálójában
Ősasszony volt
Ég hozott, kicsi vándor
Bölcsők
Világkép
Egünk kékje
Hazám, világom
Lépj be otthonainkba is - Béke
Megszegett ég
A vajúdó világhoz
Emberként élni
Alkonyi elégia
Eljön a Kor?
Ige
Csillaggyújtók
Éjhajnali vívódás
Vacsoratűz
Tükörkép
Az "Égi Úr" földi tanyája
Élj bölcsen, ember
Az éj balladái
Emberibb életre vágyva
Reggel, este
Szikrák és csillagok
Teremtők
Hajnali csillagok
Kedveseink, a nők
Jó reggelt, élet!
Reggeli városkép
Üzenet
Megismertek-e még?
Kéregető?
Világjáró
Batyum: a nagy ég
Felelj, folyóm
Asszony a folyónál
Walpurgis-éj
Út a messzeségbe
Távlat
Egy vén csavargó - a Tejútról
Part nélküli világ
"Sepel"
Szülőföldem
Út a messzeségbe
Anyám hangja
A kamasz, aki voltam
Egy külvárosi grundról
Új Napunk egy kis futball-labda volt
Két legényke balladája
Anyám keze
"Légy jó"
Ó, ébredezős szerelem!
Egy kis rügyszívű lány
Katóka
Jolánka
Újhold
Egy cserbenhagyott lány
Asszonyfolyondár
Egy vén halászról
Apám balladája
Külvárosi elégiák
A föld porából fellobogva

tetejére

Idő-kút, Ítélet-Éj
Idő-kút
Mikor kihunyt a Nap
Isten vagy Ördög?
Igéző nyár
Vesszőfutás és szerelem
Egy lány a halál havas erdejéből
Ítélet-éj
Ítéletidő
Lángoló ember
A hosszú erdőalji út
Tiszta szerelem
Vallomás
Pattogó kályhatüznél
Kőírás
Ember a város útjain
"A költő hasztalan vonít?
Aranykenyér
Vergődő sasok
Viharos éjszaka
Talán még legényt se csókolt?
Tűzírás
Kusza tájak garabonciása
Aranymosó
Magányos "farkas"
Építő emberek
Te -építkezel?
Álmaink tetőterében
Ha házunk vendége, a Nap
"Káromkodó versek"
Az ősz és a tél fény- és árnyképei
Munkácsy Mihály
Őszi erdő
A "Rőzsehordó nő"
Ceruzám őszi lombja
Törjük fel a diókat, kedves
Szeptemberi virágzás
Őszi szerelmi dal
Asszonyillatú őszi szél
A Dózsa György család
Egy vén tölgyfa tünődése
Birkózó fa
Ó, vén favágó!
Hajnali villanás
Szélzörgette lyukas dió
Őszi balladácska
Fehér szarvasok
Ébredj favágó!
Párbeszéd az északi széllel
Asszonyvárás téli estén
Asszony a hó-suhogásból
Téli gyümölcsszedés
Ha megölellek
Üveglap
"Aki" előtt letérdepeltem a hóban...
Jégzajlásban
Ítéletidő
Idő-kép
Küzdelem a madárral
Varjak és sárgarigók
Életünk korszakai
Hóviharból napsütésbe
"Égni! Elégni"
Estém vendégei
Az én vaáli erdőm
Nagy Lajos, szólj
Berda, a költő
Egy csillagtuskón üldögél
Új csillagtűz
Az életünk - egy villanás
Tűzfreskó
Gyalogutam bölcsessége
Tűzfreskó
Emberek és gyufaszálak
Tűz-papírba csomagolva
Tűzaratók
Az ember -jó?
Íróasztalom világa
Fecske villant be a szobámba
Dongó
Egy szép kis Vesta-szűz
Asztalom "kovácstüzei..."
Köszöntelek, tenger!
Tollhegyem tengerén
Hajó az óceánon
Akaratom Birodalma
Gyümölcsös part, elérlek-e?