Életszomj
Csillagporos út egy vajúdó világban

Csepeli Szabó Béla versei és elbeszélései - Budapest, 1999

Lektorálta: Baranyi Ferenc
Képszerkesztő: Csepeli Szabó Béla
ISBN ö963 7324 43 7
I.963 7324 44 5
A címlapon Szabóné Nagy Márta rajza

Megjelent a Művészetbarátok Egyesülete gondozásában.
Felelős kiadó: Geröly Tibor, elnök
Készült: a Biró Family Kft. nyomdaüzemében
Felelős vezető: Biró Endre, ügyvezető igazgató

A könyv megjelenését Budapest-Csepel Önkormányzata és a Művészet és Barátai Alapítvány támogatta.

EGY IGAZ ÉLET DOKUMENTUMAI

Furcsa születésnap: az ünnepelt ajándékozza meg az őt köszöntőket. Csepeli Szabó Béla 1999. május 14-én töltötte be hetvenötödik életévét s ez alkalommal ő lep meg minket, méghozzá egy szép küllemű és lenyűgöző tartalmú könyvvel: legfontosabb verseinek és kisprózáinak gyűjteményével. A szerző napkeltétől-napnyugtáig - tehát: zsenge korától öregségéig - a kisemberek, a determináltak igazáért perlekedett, a nemzetfenntartó sokaság szószólója volt. Gyakran gáncsolták, nem egyszer igazságtalanul támadták őt, ám a céltábla sosem lőtt vissza; olyan méltósággal tűrte a méltánytalanságokat, amilyennel csak a zajtalan tisztességű kétkezi munkások és a hallgatag földtúrók rendelkeznek.

Hosszú pályafutása során elismeréssel is sokan írtak róla, komoly súlyú irodalomtudósok és igazát osztó pályatársak egyaránt. Magam is többször méltattam munkásságát, de ma már ott tartok, hogy nem ítélkezem a műveiről, egyszerűen csak élvezem őket. Egy igaz ember életének hiteles dokumentumait. A szívvel írt költeményeket, amelyek nemcsak az igazat mondják, hanem a valódit is. A míves prózai munkákat, amelyek szépen csillanó cseppekben mutatják meg a teljes óceánnak - az élet háborgó, de ringatni is képes tengerének - nehezen kiismerhető természetét.

A József Attila-díjas költő végig hű maradt a magas kitüntetés névadójának szelleméhez: mindig a Mindenséggel igyekezett mérni magát, de úgy volt az egész "Föld fia", hogy közben sosem szűnt meg a "kusza tájak garabonciása" lenni. Nem csak szemléletét, de képi világát is elsősorban a "Láng és a Füst Városának" szívverése határozta meg.

Az ünnepelt ajándékozza meg tehát most azokat, akik a hiteles, meggyőző, szépen formált emberi szót szomjazzák. Olyan költő csillapítja a szomjunkat, akinek eszmélése pillanatától az életszomj volt a legfőbb mozgatója.
Tartsa meg őt sokáig barátainak és olvasóinak szeretete.

Baranyi Ferenc

vissza