-előző- -tartalom-
 

ÚT A MESSZESÉGBE
Emlékképek gyermekkoromból

Mint rejtelmes, hosszú, hűvös ujjak,
mutattak a jövőbe az utak:

messzi képek villannak fel bennem,
ezernyi út, melyen általmentem.

Ködbe, füstbe, hóba merült tájak,
mutatják fel a szülői házat,

s boldog szívem aranytüzű mécse,
fényt szitál a konyha küszöbére...

Halott apám itt él velem újra,
kézen fog és kivezet az útra,

Jani bátyám kutyánkért kiáltoz,
anyám elé ballagunk a gyárhoz.

Két oldalon vén akácfák álltak,
mint a kígyók sziszegtek az ágak,

s míg a hosszú, hűvös utat néztem,
dideregtem...
Másra nem emlékszem.