-előző- -tartalom-
 

TŰZ-PAPÍRBA CSOMAGOLVA

1. Azt kérditek,
hogy a tüzet
szeretem-e?
Nem szeretem
az emberi elme vad lobogását,
szétcsapó lángját, gőgje tüzét,
de szeretem a sok-sok nevető sárga virágot,
mely szelíden kinyílik tűzhelyeinkben,
ha jön a tél,
s megőrzi bennünk a nyár melegét
a szelek éleitől,
melyek, mint jeges kaszapengék,
- át a folyókon és a fenyveseken
a hegyekről lesuhognak otthonaink
hólepte küszöbére...

És szeretem a kemencék lángjait is,
a tüzet,
melyből a pékek friss-piros kenyeret
tesznek elénk,
rányitva arcunk ablakait a tájra,
a rőten aranyló cipók tükreire,
hogy lássuk az izzadt,
fáradtan is fel-fel nevető aratókat,
a földek férfiait és asszonyait,
a dombok és lankák hullámzó
hajlatain...

2. Azt kérditek,
hogy a tüzet
szeretem-e?
Nem szeretem
se a vak-hit se a vak-tagadás tüzeit,
de szeretem az ösztönök erős, ősi parazsát,
melyből a hit és az emberi törvény,
az erkölcs és a jóság hatalmas,
égő csipkebokrai nőttek, -
és szeretem a tüzet a "Kétely Kapujában",
melyet az ész gyújt homlokainkban,
egy-egy csillag és villám szikráiból:
a tüzet - elménk áramait és kutató lézereit,
a tüzet - a vegyészek teremtő új tüzeit,
a tüzet - papírba csomagolva az Írás
tisztán lobogó, gyönyörű tüzeit,
igen, az éltető jó és bölcs tüzeket
lélekké, vasba, kőbe és fába lehelve
mind, mind szeretem,
de haragvó haraggal megvetem őket,
a gyújtogatókat és a kapzsi haszonlesőket,
akik sohasem nyúlnak a tűzbe,
csak várják -
s kivárják! - hogy a sok-sok jóízű
gesztenyeszem kiperegjen eléjük
a küzdők égő, csupa-tűz tenyeréből!...

3. A tűzről
kérdeztek,
a tűzről?
Hát nézzetek szét:
szerethetem az őrület lobogását?
Az ördög szeretőjét,
akinek ölelésében szénné éghet
az Élet, a Föld, az Emberiség?.. Nem, nem,
én azt a bátran és keményen visszaütő,
háborús lángokat oltogató forrongást szeretem,
mely emberségünkből szerte lobogva
beragyogja a Földet és tengereket,
hogy megszabadítsa a létet iszonyú kínjairól.
Engem a tiszta szerelmek szép tüze vonz,
az a tűz, az a csillag, melyre merengve néz a diák,
ha távoli kedvese jut az eszébe,
és a tűz jár át, melynek fényeinél a katonák
- egy-egy tenyérnyi, térdükön kisimított
papírosra
levelet írnak az otthoniaknak,
s fel-fel idézve a békés, színesen kavargó napokat
a napfényben fürdő messzi mezőkön
és a gyári tüzeknél,
nagyot sóhajtva beburkolóznak
pokrócaikba és álmodozva, hosszan, lázasan
megölelik a Földet...