-előző- -tartalom-
 

TEREMTŐK
Emberi dalocska a teremtés arányairól

- Jó estét ember! -
dördült rám nevetve tegnap este
Hephaisztosz, a nagy sánta kovács,
s mellkasom felzengő csarnokából
csillagok szálltak fel az egekre,
aztán, mint egy hatalmas arany ácsszekerce
hirtelen megvillant fölöttem a Nap,
s a felfénylő reggel
tündöklő, roppant tetőácsolatából
máris a fiatal názáreti Ács
köszön rám, asztalomra hajolva:

- Jó reggelt ember!
Nos, hogy ment az éjszakai munka?
kérdezi mosolyogva,
s én elkomorodva nézek az égre fel,
mert hát előttem a papíron, íme,
teremtő éjhajnali munkámat dicsérve,
csupán ez az egyetlenegy kis
emberi dalocska
énekel...