-előző- -tartalom-
 

FEHÉR SZARVASOK

K
opog a föld.

Lám, alig néhány napja még
kéken nevetett ránk az ég,
s puha bocskorbanjárt-kélt az idő
a halkan zizegő avarban,
ma pedig kemény hajnali fagyok
kérges, nehéz bakancsa döng
didergő udvarunkban,
s havat kavaró lomha varjak
kárognak mezőink fölött...

Á
m túl e zord világon,
egy illatos fenyőrengetegben,
mint ámuló gyermekszemekben
felragyogó karácsonyi álom,
nagy, riadt szürke farkasok
között,
végigcikkantva homlokuk
villámait a reszkető homályon,
hatalmas fehér szarvasok
ügetnek át a tájon...